DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở HÀN QUỐC

Để giúp các bạn tìm hiểu về các trường đại học tại Hàn Quốc, hôm nay Halo sẽ cung cấp danh sách các trường đại học ở Hàn Quốc , địa chỉ và mức học phí một năm học. Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có được nhiều lựa chọn cho bản thân và đưa ra quyết định phù hợp nhất.

1.TRƯỜNG CATHOLIC UNIVERSITY OF KOREA - TOP 1%
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 4,460,000 Won

2.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOGANG - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 7,260,000 Won

3.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEMYUNG - TOP 1%
Địa chỉ: Chungcheongbuk-do
Học phí: 7,050,000 Won

4.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANGJI
Địa chỉ: Wonju
Học phí: 7,000,000 Won

5.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOREA - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 11,426,000 Won

6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGDUK
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 8,150,000 Won

7.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNGANG
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 8,650,000 Won

8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC AJOU
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 8,100,000 Won

9.TRƯỜNG ĐẠI HỌC WONKWANG
Địa chỉ: Jeollabuk-do
Học phí: 4,850,000 Won

10.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANKOOK
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 0 Won

11.TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHON
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 4,850,000 Won

12.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHEONGJU
Địa chỉ: Chungcheongbuk-do
Học phí: 5,662,500 Won

13.KOREA AEROSPACE UNIVERSITY
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 4,950,000 Won

14.ĐẠI HỌC DONGSEO
Địa chỉ: Busan
Học phí: 4,060,000 Won

15TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOSIN
Địa chỉ: Busan
Học phí: 9,060,000 Won

16.ĐẠI HỌC PAICHAI
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 5,610,000 Won

17.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOSEO
Địa chỉ: Chungcheongnam-do
Học phí: 5,710,000 Won


18.TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 8,850,000 Won

19.TRƯỜNG ĐẠI HỌC INHA - TOP 1%
Địa chỉ: Incheon
Học phí: 4,850,000 Won

20.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOKYEONG
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 4,850,000 Won


21.TRƯỜNG ĐẠI HỌC WOOSONG - TOP 1%
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 8,000,000 Won

22.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOON CHUN HYANG
Địa chỉ: Chungcheongnam-do
Học phí: 8,510,000 Won

23.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONG-EUI
Địa chỉ: Busan
Học phí: 6,800,000 Won

25TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SEOUL
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 5,250,000 Won

26.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SILLA
Địa chỉ: Busan
Học phí: 4,660,000 Won

27.TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA GYEONGSANG
Địa chỉ: Gyeongsangnam-do
Học phí: 9,020,000 Won
28.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MYONGJI
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 9,086,000 Won

29.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ EHWA - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 9,510,000 Won

30.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HONGIK
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 5,965,000 Won

31.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEJONG
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 7,920,000 Won

32.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOONGSIL
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 8,880,800 Won

33.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUSAN - TOP 1%
Địa chỉ: Busan
Học phí: 5,600,000 Won

34.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONKUK - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 11,090,000 Won

35.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ BUSAN
Địa chỉ: Busan
Học phí: 4,825,000 Won


36.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNGHEE
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 13,320,000 Won

37.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGGUK - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 7,890,000 Won

38.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SANGMYUNG
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 5,130,000 Won

39.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ SINH DUKSUNG - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 7,042,000 Won


40.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ SUNGSHIN - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 4,860,000 Won

41.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HÀN QUỐC
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 10,960,000 Won


42.TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEJU
Địa chỉ: Jeju-Do
Học phí: 8,480,000 Won

43.TRƯỜNG ĐẠI HỌC YONGIN
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 4,830,000 Won

44.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANSUNG
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 6,750,000 Won

45.TRƯỜNG ĐẠI HỌC PUKYONG - TOP 1%
Địa chỉ: Busan
Học phí: 4,970,000 Won

46.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM SEOUL
Địa chỉ: Cheonan
Học phí: 6,744,000 Won

47.TRƯỜNG ĐẠI HỌC ULSAN
Địa chỉ: Ulsan
Học phí: 7,040,000 Won

48.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SUNGKYUNKWAN
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 6,502,000 Won

49.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANYANG - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 7,570,000 Won

50.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KOOKMIN
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 8,472,400 Won

51.TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA GANGWON
Địa chỉ: Chuncheon
Học phí: 5,820,000 Won

52.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNGBUK - TOP 1%
Địa chỉ: Cheongju
Học phí: 4,870,000 Won

53.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNGNAM - TOP 1%
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 6,970,000 Won

54.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGMYUNG
Địa chỉ: Busan
Học phí: 7,680,000 Won

55.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUNGSUNG
Địa chỉ: Busan
Học phí: 8,160,700 Won


56.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEJEON
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 8,440,000 Won

57.TRƯỜNG ĐẠI HỌC MOKWON
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 9,260,000 Won

58.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANKOOK (CHEONAN CAMPUS)
Địa chỉ: Cheonan
Học phí: 8,000,000 Won

59.TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀN QUỐC
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 5,645,040 Won


60.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ SEOUL
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 7,340,000 Won

61.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT KUMOH
Địa chỉ: Gumi
Học phí: 6,400,000 Won

62.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANNAM
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 6,465,000 Won


63.TRƯỜNG ĐẠI HỌC INJE
Địa chỉ: Gyeongsangnam-do
Học phí: 7,120,000 Won

64.TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEUNGNAM
Địa chỉ: Gyeongsangbuk-do
Học phí: 6,250,000 Won

65.TRƯỜNG ĐẠI HỌC GANGNEUNG- WONJU
Địa chỉ: Gangneung
Học phí: 8,010,000 Won

66.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KWANGWOON
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 6,500,000 Won

67.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SUNMOON
Địa chỉ: Chungcheongnam-do
Học phí: 4,880,000 Won

68.TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỮ HANYANG
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 5,800,000 Won

69.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGA
Địa chỉ: Busan
Học phí: 7,250,000 Won

70.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOONCHUNHYANG
Địa chỉ: Cheonan
Học phí: 6,830,000 Won

71.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG
Địa chỉ: Daegu
Học phí: 8,100,000 Won

72.TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA KYUNGPOOK
Địa chỉ: Daegu
Học phí: 4,990,000 Won

73.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHOSUN
Địa chỉ: Kwang ju
Học phí: 4,000,000 Won

74.TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HANBAT
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 8,530,000 Won

75.TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM
Địa chỉ: Kwang ju
Học phí: 7,150,000 Won

76.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HONAM
Địa chỉ: Kwang ju
Học phí: 7,551,000 Won

77.TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANYANG ERICA CAMPUS
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 8,050,000 Won

78.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEGU
Địa chỉ: Daegu
Học phí: 7,745,000 Won

79.TRƯỜNG ĐẠI HỌC KONYANG
Địa chỉ: Daejeon
Học phí: 5,960,000 Won

80.TRƯỜNG ĐẠI HỌC DAEJIN
Địa chỉ: Gyeonggi-do
Học phí: 6,630,000 Won

81.TRƯỜNG ĐẠI HỌC SEOUL
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 7,330,000 Won

82.TRƯỜNG ĐẠI HỌC YONSEI - TOP 1%
Địa chỉ: Seoul
Học phí: 13,780,000 Won
Liên hệ Trung tâm du học HALO để biết được những thông tin chính xác nhất về chương trình tuyển sinh du học Hàn Quốc kỳ tháng 12/2017.

Công ty du học & Đào tạo ngoại ngữ HALO Education

Địa chỉ: Phòng 704, Tòa nhà OCT 3A, Khu đô thị Resco, Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0246 254 2237

Email: contact@halo.edu.vn

Website: https://halo.edu.vn